a
АБР е уникатна терапија која ја обновува силата, структурата и функцијата на телото.
+32 (0)11 87 45 47
info@abrtherapy.com

Поврзани Мислења

Title Image

Што AБР прави

Home  /  Што AБР прави

Што AБР прави

AБР Ви дава вам, на родителот, можност (повторно) да ја изградите правилната врска помеѓу телото и мозокот на Вашето дете, така што спонтаниот развој може да преземе.

Развој
на нашите деца

Развој
кај здрави деца

 1. Ослабениот систем за дишење само делумно го
  стимулира и гради предниот дел од градниот кош.
 2. Како резултат на тоа, коските, масното ткиво,
  мускулите и слојот на кожата на тие делови се слабо поврзани.

 3. Вградените рецептори не можат да регистрираат соодветна тензија и заради тоа не
  се во состојба да пренесат точни
  информации до мозокот.
 4. Регијата на предниот дел на градниот кош
  ќе биде слабо индексирана во мозочната шема.

Систем за дишење

 1. Силниот систем за дишење го
  стимулира предниот дел на градениот кош.
 2. Како резултат на тоа, коските, масното ткиво,
  мускулите и слојот на кожата се добро поврзани.

 3. Вградените рецептори ќе регистрираат
  соодветна тензија и ќе
  пренесат точни информации до мозокот.
 4. Регијата на предниот дел на градниот кош ќе
  биде соодветно индексирана во мозочната шема.
 1. Слабиот систем за дишење само делумно го стимулира и гради задниот дел од градниот кош
  (тораксот) / ‘рбетот.
 2. Како резултат на тоа, коските, масното ткиво, мускулите и слојот на кожата во тие делови
  се слабо поврзани.
 3. Вградените рецептори не можат да регистрираат соодветна тензија и заради
  тоа не се во состојба да пренесат точни информации до мозокот.
 4. Регијата на задниот дел од тораксот / ‘рбетот
  ќе биде слабо индексирана во мозочната шема.
 1. Силниот систем за дишење го стимулира
  задниот дел на градниот кош(тораксот)/рбетот.
 2. Како резултат на тоа, коските, масното ткиво, мускулите и слојот на кожата се добро
  поврзани.

 3. Вградените рецептори ќе регистрираат соодветна тензија и ќе пренесат точни
  информации до мозокот.
 4. Регијата на задниот дел на тораксот ќе
  биде соодветно индексирана во мозочната шема.
 1. Слабо развиениот горен дел од градниот кош пумпа надолу со помал капацитет кон лумбалната
  регија/ карличниот појас/нозете.
 2. Како резултат на тоа, коските, масното ткиво, мускулите и слојот на кожата во тие делови
  се слабо поврзани.
 3. Вградените рецептори не можат да регистрираат соодветна тензија и заради
  тоа не се во состојба да пренесат точни
  информации до мозокот.
 4. Лумбалната регија/карличниот појас/нозете ќе бидат
  слабо индексирани во мозочната шема.
 1. Добро развиениот горен дел од градниот кош пумпа надолу со соодветен капацитет кон
  лумбалната регија/карличниот појас/нозете.
 2. Како резултат на тоа, коските, масното ткиво, мускулите и слојот на кожата се добро поврзани.
 3. Вградените рецептори ќе регистрираат соодветна тензија и ќе пренесат точни
  информации до мозокот.
 4. Лумбалната регија/карличниот појас/нозете ќе
  биде соодветно индексирана во мозочната шема.

Правилен развој
=

правилна функција

Кога има доволно волумен, сила и правилна врска помеѓу слоевите, телесните регии може правилно
да се индексираат во мозочната шема.