АБР е уникатна терапија која ја обновува силата, структурата и функцијата на телото.
+32 (0)11 87 45 47
info@abrtherapy.be

Експертиза

За буквата Е, ќе ви дадеме повеќе информации за енергијата и како терапијата со ABR ќе го префрли телото во поефикасна употреба на енергија што е потребна за обнова на основата на телото.

Церебрална парализа CP се користи како чадор термин. Подолу е објаснување и дополнителен увид во тоа што е ЦП и што го предизвикува. Исто така, објаснуваме како може да влијае на телото и важната улога што ABR може да ја игра