АБР е уникатна терапија која ја обновува силата, структурата и функцијата на телото.
+32 (0)11 87 45 47
info@abrtherapy.be

Blog

АБР е многу повеќе од физичко подобрување.

by Леонид Блум

Со АБР се добива континуирано  подобрување на свеста, емоционална стабилност, физиолошка виталност,  енергија и здравје, како и намалување на стресот, непријатноста и болката. Со тоа се олеснуваат  движењата  и се зголемува  комфорот. АБР  има целокупно холистичко влијание врз физичката благосостојбата, емоционалниот и интелектуалниот развој.