a
АБР е уникатна терапија која ја обновува силата, структурата и функцијата на телото.
+32 (0)11 87 45 47
info@abrtherapy.com

Поврзани Мислења

Кому може АБР да помогне?

Сите луѓе- најчесто деца-кои страдаат од проблеми со дишење, лоша постура, функционални нарушувања или кои имаат ограничувања на моторичките функции, често заради оштетување на мозокот или заболувања на нервниот систем.

AБBГДEJKЛMHOПPCTФXЦ

A

 • Англеман синдром
 • Арнолд Чиари малформација
 • Аутизам

Б

 • Барт синдром
 • Басецелуларнавус синдром
 • Бориесон-Форсман–Лехман синдром

B

 • Вест синдром

Г

 • Генетски болести
 • Глобално заостанување
 • Горхамова болест
 • Груба моторика заостанување

Д

 • Данди Вокер синдром
 • Диплегија
 • Даун Синдром
 • Др Чилки третмна за мозок
 • Дукенел синдром/дукенел мускулна дистрофија
 • Доцнење во развој
 • Диплегија
 • Дипареза
 • Деформитети на рбет

E

 • ЕАФМ
 • Ехлер–Данлос синдром
 • Епилепсија

J

 • Јакобсен синдром

К

 • Карпал тунел синдром
 • Конгенитални аномалии
 • Конгенитален хипотироизам
 • Конгенитални физички аномалии
 • Корнелиа де Ланге синдром
 • Краниосиностеса
 • Крив рбет
 • Кис синдром
 • Квадриплегија
 • Квадрипареза

Л

 • Леит синдром
 • Ленокс-Гастаут синдром
 • Леск-Нихан синдром
 • Лизозоми
 • Лице во количка

M

 • Марфан синдром
 • Микроцефалија
 • Моторички функции-нарушувања
 • Мускулки спазми
 • Мозочен удар

H

 • Ноонан синдром
 • Нарушувања на движењето

O

 • Оштетување при пораѓај
 • Оштетување на мозок

П

 • Парализа
 • Постурални проблеми заради струкуртни, мусклулни или други малфомации и деформитети
 • Прадет –Вили синдром
 • Преемие
 • Предвреме родени бебиња
 • Протеус синдром
 • Параплегија
 • Парапареза
 • Проблеми со дишење
 • Проблеми со дигестија
 • Проблеми со движење
 • Проблеми со моторика
 • Проблеми со крупна моторика
 • Проблеми со фина моторика
 • Проблеми со говор

P

 • Ретки генетски болести
 • Респираторни проблеми
 • Рет синдром
 • Развојни нарушувања

C

 • Сколиози
 • Сикле цел болест
 • Спазам
 • Спинална мускулна атрофија
 • Синдроми

T

 • Тетрапареза
 • Тетпраплегија
 • Трауматско оштетување на мозок
 • Траума при пораѓај
 • Трисомија 21

Ф

 • Фина моторика (заостанување)
 • Функцинални заоставуања
 • Функционални ограничувања

X

 • Хемиплегија
 • Хемипареза
 • Хидроцефалија
 • Хипотонија

Ц

 • ЦЕребрална хеморагија
 • Церебрална парализа
 • ЦЕребрална парализа кај бебе
 • Церебрална парализа кај деца