АБР е уникатна терапија која ја обновува силата, структурата и функцијата на телото.
+32 (0)11 87 45 47
info@abrtherapy.be

спастична квадриплегија Tag

За прв пат ,ова прашање го поставив пред околу 6 години, како татко на спастично квадриплегично дете во значително тешка состојба (се викаше Мартен): "Дали АБР ќе делува кај моето дете"? Се чинеше совршено разумно кога