Wie is ABR?
ABR Belgium is een organisatie die de ABR-methode verspreidt. In het centrum van ABR Belgium wordt de methode toegepast, uitgelegd en aangeleerd aan ouders en hulpverleners van kinderen en volwassenen met motorische beperkingen.

Wat is ABR?
ABR staat voor Advanced Biomechanical Rehabilitation. Het is een relatief jonge, alternatieve, manuele therapie, waarbij een ‘geduldige’ lichte druk wordt uitgeoefend op het lichaam. Door die specifieke druktechniek worden niet alleen de oppervlakkige maar ook de dieperliggende weefsels bereikt.

Het doel van ABR is deze interne (dieper liggende) weefsels structureel terug op te bouwen en aan te sterken. De behandelde persoon kan geleidelijk aan opnieuw bewegingen uitvoeren die hij/zij daarvoor niet (meer) kon. Bijkomend zullen de belangrijke lichaamsfuncties sterk verbeteren waardoor de levenskwaliteit verhoogt.

Wie kan baat hebben bij ABR?
Alle mensen – vaak kinderen – die wegens hersenbeschadiging beperkt zijn in hun motoriek en/of lijden aan functionele stoornissen. Denk hierbij aan de gevolgen van hersenverlamming of hersenbeschadiging: problemen met bewegingen (o.a.grove en fijne motoriek), houding, ademhaling en zo meer.

Ook mensen met gedragsstoornissen en mentale problemen kunnen baat hebben bij ABR.

Bel +32 11 87 45 47 of mail ons: info@abrtherapy.com