ABR is een unieke therapie die de kracht, structuur en functie van het lichaam opbouwt.
+32 (0)11 87 45 47
info@abrtherapy.be
Title Image

Robby Boons

Home  /  Robby Boons
Robby Boons
+32 (0)11 87 45 47
Book appointment
We are here for you

Book appointment

Op een bepaald ogenblik in mijn leven had ik geen voldoening meer in mijn job. Naast het zorgen voor patiënten had ik het gevoel dat ik weinig bij kon dragen aan hun comfort en geluk. Per toeval kwam ik in contact met ABR en ik begreep onmiddellijk dat deze methode een heel andere benadering had dan enkel het zorgen voor patiënten.

Klassieke therapieën focussen hoofdzakelijk op oppervlakkige functies. De vooruitgang die patiënten boeken is daarom ook relatief beperkt. ABR benadert het lichaam in zijn geheel en houdt rekening met de basisstructuren van het lichaam. Bovendien zijn het comfort en welzijn van de patiënten van groot belang. Alles wat ik geleerd had uit mijn studies en ervaringen als verpleger begon ik in een compleet ander daglicht te zien. Ik heb het menselijk lichaam weer helemaal opnieuw ontdekt op een veel bredere manier. En dankzij ABR worden mijn vragen beantwoord met een logische uitleg. De ABR-methode kan het leven van kinderen met beperkingen ongelooflijk verbeteren en daar wou ik graag aan bijdragen. Dagelijks zie ik hoe veel vooruitgang kinderen maken, hoe ze meer mogelijkheden hebben, meer comfort krijgen en vooral gelukkiger worden. En dat maakt mij gelukkig. De resultaten zijn motiverend en blijvend. Mijn advies aan mensen die ABR overwegen: niet twijfelen, gewoon doen. Jouw kind heeft recht op een fundamentele verandering en dat is precies wat ABR kan teweegbrengen.

Work Days