ABR is een unieke therapie die de kracht, structuur en functie van het lichaam opbouwt.
+32 (0)11 87 45 47
info@abrtherapy.be

Blog

spasticiteit

Veel ouders van gehandicapte kinderen willen graag weten wat spasticiteit precies is en wat de oorzaken zijn van stijfheid in de ledematen van hun kind. Laten we eens kijken naar de factoren die verantwoordelijk zijn voor deze disbalans in spierspanning. Traditionele benadering koppelt het aan een storing van de hersenen en het ruggenmerg. ABR kijkt er breder naar, niet alleen spiergerelateerd, en speelt daarom niet alleen een belangrijke rol bij het verminderen, maar ook bij het behandelen van spasticiteit.

Wat is spasticiteit precies?

Spasticiteit kan worden verklaard als een onwillekeurige en snelheidsafhankelijke spierspanning die de normale beweging belemmert.

Theorieën die de hersenen aanwijzen als de enige verantwoordelijke factor voor spierspanning, concluderen dat het verstoorde centrale zenuwstelsel dan niet meer in staat is om een normaal evenwicht te creëren in het patroon van samentrekking en ontspanning van de spieren.

Spasticiteit treft niet alleen kinderen met hersenverlamming, maar ook een groot aantal personen die lijden aan verschillende aandoeningen zoals multiple sclerose, ruggenmergletsel, traumatisch hersenletsel, beroerte, enz.

 

Wat veroorzaakt spasticiteit?

Talloze theorieën proberen de oorzaken van spasticiteit te verklaren, maar geen van hen heeft tot een definitieve conclusie kunnen komen. De meest actuele brengt het in verband met schade aan het ruggenmerg en de daaruit voortvloeiende verstoring van het centrale zenuwstelsel, wat leidt tot slechte signalen tussen het zenuwstelsel en de spieren. Dit kan leiden tot verhoogde spasmen, samentrekkingen en reflexen in de spieren.

Welk effect heeft spasticiteit op het lichaam?

Of het nu eenzijdig is (aan één kant van het lichaam) of bilateraal (betreft beide kanten), de meest voorkomende symptomen zijn stijfheid van spieren en gewrichten, spasmen, onwillekeurige bewegingen en soms zelfs pijn in de getroffen gebieden.

Vanuit het oogpunt van ABR is spasticiteit, of ongecontroleerde spierspanning, niet alleen het gevolg van hersen- of ruggenmergbeschadiging, maar kan ook worden beïnvloed door andere systemen. We bekijken de spierspanning breder, we zien het meer als een reactie. Men moet begrijpen dat het spiertonusconcept voor ons een emotionele spiertonus, een mentale spiertonus, een bewegingsspiertonus, een positionele spiertonus, een viscerale spiertonus omvat. Elke keer dat je ergens aan denkt, verandert je spierspanning. Elke keer dat je iets voelt, verandert je spierspanning. Een spasme is bijvoorbeeld niet alleen een spierreactie, maar kan ook een reactie zijn van andere mechanismen. Deze mechanismen zijn een continu 24/7 proces, terwijl de spierspasmen 5 procent van de tijd voorkomen. Precies daarom werkt ABR aan het balanceren van deze mechanismen.

Welke behandelingen zijn er voor spasticiteit?

Traditionele oplossingen om de spiertonus te verminderen en/of te stabiliseren zijn talrijk en stapsgewijs: dagelijkse spierrekoefeningen, spierverslappers (Botox, Baclofen), immobilisatie met spalken (ledematen) of gipsverbanden (thorax), en tenslotte gedeeltelijke of volledige rhizotomie (uitschakelen van zenuwen die spasticiteit veroorzaken). Maar men moet begrijpen dat ze niet bedoeld zijn om op lange termijn verlichting te brengen of spasticiteit te genezen.

ABR (her)bouwt eerst het fundament en probeert niet alleen de symptomen aan te pakken. Wij doen niet aan quick fixes. Je moet het volume, de kracht en de structuur van alle basissystemen opbouwen om een evenwichtige spiertonus in rust te krijgen. Hierdoor is het lichaam vrij om met emotionele, mentale, viscerale, bewegings- en positionele invloeden om te gaan. Ten slotte hoeft het lichaam niet meer te compenseren met spasticiteit.

CONCLUSIE

Spasticiteit is een groot probleem waar de meeste ouders van kinderen met hersenverlamming mee te maken hebben. Als gewone therapie, medicatie en chirurgie erin slagen het te verminderen, pakken ze helaas alleen de gevolgen aan, nooit de oorzaak. ABR daarentegen is erop gericht spasticiteit bij de wortel aan te pakken. Dit geeft ons de kans om een blijvend verschil te maken en niet alleen de patiënt, maar het hele gezin ten goede te komen.